ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ENA ΠΟΔΗΛΑΤΟ (1950)


Επισημαίνει ότι ο αναβάτης  είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του ποδηλάτου σε καλή κατάσταση, υπακούοντας τους κανόνες κυκλοφορίας.